Bỏ làm simp chúa, ta có trong tay cả tỉ thần hào

Bỏ làm simp chúa, ta có trong tay cả tỉ thần hào

Thông tin truyện

Lâm tân vốn là một đầu simp lỏd bình thường, sau khi thu hoạch được thần hào hệ thống, bắt đầu thu hoạch được ức vạn ức! Nhức cả trứng chính là, cái này tiền chỉ có thể tiêu vào nữ sinh trên thân! Không có cách nào, vì xài hết số tiền này, rừng mới mở ra một đầu không giống bình thường thần hào nghịch tập con đường!
Loading...
Amungs